Meet AdvanGrid`s new products starting 19th of October. Come and see us at exhibition “Vide un Enerģija” 2018. We will be presenting GridMate and system updates.

Get to know more

Gridlink device and online system
GridMate

Industrial power monitoring

Reduce electricity costs by up to 30%

Web based measurement and economic optimization tools
Learn more

Installation in just 15 minutes

Set up without the need to disconnect from the electrical grid or modify electrical wiring
Learn more

Efficient use of energy resources

Measure your power grid and make your performance as efficient as possible
Learn more

 

Industrial power monitoring

Transformer monitoring

Installation is possible in any weather conditions

An IP67 water-resistant enclosure that allows operation in temperatures from -40°C to 70°C and harsh weather conditions
Learn more

 

Add a node device to monitor even more

You can retrieve fuse block statuses or receive warnings about door status, flood level, etc.
Learn more

 

Transformer monitoring

Realtime control system

Data updates every 5 seconds

Create automatic reports easily with our special tool

Learn more

 

Immediate event notifications

With the automatic notifications you can instantly know when there's something wrong with your electrical grid or devices

Learn more

 

Realtime control system

Try it yourself

 

 

 

 

Are you sure you don't overpay for your electricity grid connection?

 Find out and save money!
Try it yourself

SIA “Advangrid” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde.
Lasīt vairāk

SIA “Advangrid” 2016.gada 28.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/809 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.