Solution for full control of your electricity grid

We offer complete solution for energy efficiency analysis of industrial equipment, ventilation and lighting systems, transformer substations etc.

 device_and_system.jpg

 

Industrial power monitoring

Reduce electricity costs by up to 30%

 

Installation in just 15 minutes

 

Most efficient use of energy resources

 

 

Transformer monitoring

Installation is possible at any weather conditions

Device has IP67 body which allows operation from -70°C to 40°C in harsh weather conditions in rain and snow
 

Add node device to monitor even more

You can retrieve fuse block statuses or receive warnings about door status, flood level, etc.

 

Realtime control system

Data updates every 5 seconds

 
 

Immediate event notifications

  

 

Try it yourself

 

 

 

 

Are you sure you don't overpay for your electricity grid connection?

 Find out and save money!

 

SIA “Advangrid” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde.
Lasīt vairāk
SIA “Advangrid” 2016.gada 28.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/809 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.