SIA “Advangrid” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1.septembris – 2017.gada 31.maijs.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 101 606.00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 73 125.90 EUR.

Projekta mērķis: veikt pētījumu un izstrādāt efektīvu un ekonomisku, MVU segmentam pieejamu, elektrotīklu un elektrības patērētāju monitoringa un vadības risinājumu, optimizējot esošo Gridlink mērījumu iekārtu un papildinot monitoringa sistēmas funkcionalitāti ar attālinātu kontroles un vadības risinājumu.

Projektā plānotās aktivitātes:

Rūpnieciski pētījumi:

  1. PowerLine comunication (PLC) tehnoloģiju izpēte;

  2. bezvadu sakaru risinājumu izpēte un realizācija;

  3. vairāku ieeju/izeju slave iekārtu pielietojuma pētīšana un testēšana (digitālā ieeja/izeja, analogā (sensoru) ieeja, LED lampu dimmēšana (PWM, DALI u.c), industriālie protokoli (M-Bus, KNX u.c);

Eksperimentālā izstrāde:

  1. iekārtu programmnodrošinājuma izstrāde, testēšana, dažādu standartprotokolu izpēte, piemēram, Mbus utt.;

  2. elektronikas shēmu izstrāde, plašu trasēšana, pasūtīšana, lodēšana, testēšana.

Projektā plānotie rezultāti:

  1. Izvēlēts konkrēts PLC tehnoloģiskais risinājums un standarts;

  2. izvēlēti labākie risinājumi iekārtu savstarpējā bezvadu komunikācijā;

  3. izpētīti un izvēlēti labākie slave iekārtu darbības principi, kombinācijas un risinājumi;

  4. izstrādāts programmnodrošinā-jums visu moduļu darbībai un pati iekārtu operētājsistēma;

  5. izstrādātas, ieprogrammētas un notestētas, strādājošas iekārtas – gan master, gan slave.

 

 

 

 

 

<-! Yandex.Metrika counter -->