Get complete control over the power grid and make sure you do not overpay.

Get to know more

Gridlink device and online system
GridMate
Electricity consumption monitoring at every stage of production
Calculate cost of electricity in overall cost
Production equipment load monitoring
Warnings on the operation of production equipment
Energy monitoring for industrial building
Electricity parameters and consumption analysis
Detailed records by consumption
Warning system for unwanted consumption
Vizualization of inefficient consumption
Voltage quality monitoring
Energy monitoring for office building

Try it yourself

 

 

 

 

Are you sure you don't overpay for your electricity grid connection?

 Find out and save money!
Try it yourself

SIA “Advangrid” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde.
Lasīt vairāk

SIA “Advangrid” 2016.gada 28.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/809 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.