SIA "AdvanGrid" parakstījis sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas IT klāsteris" par projekta Nr1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 31.decembrim.

 

2019. gada 13. maijā SIA "AdvanGrid" parakstījis sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2020. gada 30.septembrim.

 

2016. gada 28. septembrī SIA"AdvanGrid" parakstīja līgumu Nr.SKV-L-2016/809 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. 

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

SIA “Advangrid” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde......

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1.septembris – 2017.gada 31.maijs.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 101 606.00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 73 125.90 EUR.

Projekta mērķis: veikt pētījumu un izstrādāt efektīvu un ekonomisku, MVU segmentam pieejamu, elektrotīklu un elektrības patērētāju monitoringa un vadības risinājumu, optimizējot esošo Gridlink mērījumu iekārtu un papildinot monitoringa sistēmas funkcionalitāti ar attālinātu kontroles un vadības risinājumu.

Projektā plānotās aktivitātes:

Rūpnieciski pētījumi:

  1. PowerLine comunication (PLC) tehnoloģiju izpēte;

  2. bezvadu sakaru risinājumu izpēte un realizācija;

  3. vairāku ieeju/izeju slave iekārtu pielietojuma pētīšana un testēšana (digitālā ieeja/izeja, analogā (sensoru) ieeja, LED lampu dimmēšana (PWM, DALI u.c), industriālie protokoli (M-Bus, KNX u.c);

Eksperimentālā izstrāde:

  1. iekārtu programmnodrošinājuma izstrāde, testēšana, dažādu standartprotokolu izpēte, piemēram, Mbus utt.;

  2. elektronikas shēmu izstrāde, plašu trasēšana, pasūtīšana, lodēšana, testēšana.

Projektā plānotie rezultāti:

  1. Izvēlēts konkrēts PLC tehnoloģiskais risinājums un standarts;

  2. izvēlēti labākie risinājumi iekārtu savstarpējā bezvadu komunikācijā;

  3. izpētīti un izvēlēti labākie slave iekārtu darbības principi, kombinācijas un risinājumi;

  4. izstrādāts programmnodrošinā-jums visu moduļu darbībai un pati iekārtu operētājsistēma;

  5. izstrādātas, ieprogrammētas un notestētas, strādājošas iekārtas – gan master, gan slave.

 

 

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

1. Ceturksnis

PLC (Power Line Communication) tehnoloģijas un standartu izpēte.
Bezvadu sensoru tīklu konceptu un pamatproblēmu apguve; pieejamu raidīšanas joslu, šifrēšanas un rūtēšanas metožu salīdzināšana; starpiekārtu saziņas protokols.

 


2. Ceturksnis

Enerģijas mērīšanas mērpārveidotāju un mikroshēmu izpēte.
Aktīvas enerģijas uzskaites precizitātes novērtēšana metroloģijas laboratorijā.
Pieejamo raiduztvērēju tirgus izpēte un risinājumu salīdzināšana.
Ražotāja specifisko rīkķēžu un koda bibliotēku iepazīšana.

 


3. Ceturksnis

Prototipa elektriskās principiālās shēmas izstrāde. Antenas tipa izvēle. Korpusa 3D modeļa izstrāde. Iespiedplates mehāniskās konstrukcijas izvēle.
SX1276 bāzes LoRa raiduztvērēja izpēte un draiveru izstrāde.
LoRa testi ar testa platēm.4. Ceturksnis

Iespiedplates trasēšana. 3D drukāta korpusa izveide.
Iespiedplašu un elektronisko komponenšu pasūtīšana. Prototipa montāža, testēšana.
Iekārtas prototipa programmatūras izstrādē un testēšana.