ADVANGRID tiešsaistes sistēma nodrošina visu elektrisko tīklu uzraudzību, analīzi un kontroli

ADVANGRID tiešsaistes sistēma nodrošina visu elektrisko tīklu uzraudzību, analīzi un kontroli

Izmantojot mūsu tiešsaistes sistēmu, jūs varat pārskatīt informāciju par elektroenerģijas patēriņu, dažādiem rādītājiem un izmaksām

Patēriņa rādītāji

 • Elektroenerģijas skaitītāja rādījumi
 • Kopējais enerģijas patēriņš laika periodā
 • Slodze pa fāzēm
 • Patēriņa sadalījums pa periodiem
 • Patēriņs salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem
 • Patēriņa analīze pa patērētāju grupām
 • Patēriņa sadalījums pa tarifiem un laika zonām
 • Reaktīvās jaudas patēriņa analīze

Elektrotīkla parametri

 • Sprieguma kvalitātes rādījumi
 • Harmoniku un mirgoņas analīze

Jaudas mērījumi

 • Strāva
 • Reaktīvā jauda
 • Aktīvā jauda
 • Pilnā jauda

 

ADVANGRID tiešsaistes sistēma nodrošina visu elektrisko tīklu uzraudzību, analīzi un kontroli

Iekārtas reāllaika dati

Reāllaika dati

Virtuālais patēriņa mērogs. Slodzes tips, spriegums, strāva katrā fāzē. Datu tiek nosūtīti ik pēc 5 sekundēm

 Iekārtas atrašanās vieta

Kartes skats

Pieslēguma punktu filtrēšanas iespējas pēc to statusa kartē. Ja rodas problēmas, uzreiz viegli var noteikt bojājuma vietu

 Iekārtas dati grafikos un atskatēs

Automātiskie pārskati

Elektroenerģijas patēriņa dinamikas pārskatu (slodžu profili pa tarifu zonām vai fāzēm, reaktīvā jauda, kopumā, ikdienas, izmaksas sadales tīklā utt.) var apskatīt tiešsaistē, vienkārši lejupielādēt vai automātiski nosūtīt uz jūsu e-pastu .pdf, .xls, un .csv formātā

 Iekārtas dati grafikos

Grafiki

Vizuālais diagnostikas rīks problēmu noteikšanai. Pieejams sprieguma, strāvas, aktīvās jaudas, reaktīvās jaudas, pilnās jaudas, jaudas koeficienta, fāzes leņķa un līnijas frekvences mērījumiem

 Noslodzes grafiks

Noslodzes karte

Ļauj viegli pārskatīt enerģijas patēriņu un atklāt anomālijas. Integrācijas periodi: 30 min., 1 h, 24 h

 

Uzstādiet SMS un e-pasta brīdinājumus par sprieguma kritumiem, līniju pārslodzēm, zemiem jaudas koeficentiem, pārsniegtām reaktīvajām jaudām, pārsniegtiem fāžu spriegumiem

Brīdinājumi lietotnē Brīdinājumi tiešsaistes sistēmā

Sistēmā pieejams daudzveidīgs grafiku attēlošanas rīks, kurā apskatāmi sinhronizēti elektrisko mērījumu dati. Ritiniet uz leju, lai apskatītu reālus piemērus problēmu noteikšanā, izmantojot grafiku rīku.

5s datu integrācijas periods
PDF eksports
Reaktīvas jaudas rīks
Fāzes ieslēgšanas / izslēgšanas pogas
Laika brīža atzīmētājs

 

Grafiks
Grafiks
Grafiks
Grafiks
Grafiks
Grafiks
Grafiks

Dažādi rīki enerģijas izmaksu pārvaldībai un mazināšanai

Patēriņš attiecībā pret izmaksām

Patēriņš attiecībā pret izmaksām

Ar slodzes profila rīku var viegli pamanīt – lai gan trešajā tarifu zonā tiek patērēta vairāk nekā puse elektroenerģijas, tā veido tikai 33% no kopējām izmaksām

Reaktīvas jaudas koeficents

Reaktīvas jaudas koeficents

Reaktīvas jaudas koeficients ir viens no parametriem, kas raksturo energoapgādes kvalitāti. Daudzi elektroapgādes uzņēmumi aprēķina papildu maksu par noteiktas vērtības pārsniegšanu

Tarifu plāna salīdzinājums

Tarifu plāna salīdzinājums

Mūsu sistēma spēj noteikt jūsu vajadzībām piemērotāko tarifu plānu, ņemot vērā fāžu skaitu, strāvas stiprumu un enerģijas patērēšanas paradumus

Kontrolējiet sprieguma kvalitāti, izmantojot notikumu izvērtēšanas iespējas

 Notikumi

Atskaite

 

Plānotās aktivitātes

Plānotās aktivitātes

Energopārvaldības plānošana atbilstoši ISO standartiem

Enerģijas patēriņa salīdzinājums

Enerģijas patēriņa salīdzinājums

Enerģijas patēriņu (kopumā vai pa fāzēm) iespējams salīdzināt attiecībā pret iepriekšējiem periodiem dienām, nedēļām vai mēnešiem

Enerģijas patēriņa salīdzinājums

Enerģijas patēriņa izmaksas pēc uzlabojumiem

Enerģijas izmaksu starpība- pirms un pēc iekārtas uzlabojumiem

Tarifu plāna salīdzinājums

Tarifu plāna salīdzinājums

Sistēma spēj noteikt jūsu vajadzībām piemērotāko tarifu plānu, ņemot vērā fāžu skaitu, strāvas stiprumu un enerģijas patērēšanas paradumus